Storefjell

Avstand er ingen hindring for oss i Nordisk stillas! For dette prosjektet har våre montører tatt turen til Storefjell på Golsfjellet midt mellom  Hallingdal og Valdres, hvor de har ferdigstilt stillas for veidekke/valdresbygg hvor Storefjell Resort Hotel bygger 4 nye leiligheter! Med haki tung stillas fra Uco Rudshøgda er stillaset bygget for både tak arbeid …

Storefjell Les mer »