Ala kraftverk

Tidlig høst morgen på Ala kraftverk i vang i valdres. Våre montører i nordisk stillas står på fra tidlig morgen!