Øyer kirke

I tidlig sommer monterte vi stillas opp til toppen av spiret på Øyer kirke. Hele 26meter høyt! Stillaset kunne ikke berøre taket på kirken så det er bygget hengende i de 4 hjørne stillasene. utfordrene og morsomme dager på jobb!